Oce

Encyklopedia PWN

ciąża samic koniowatych (też wielbłądów);
anat. otwór w tęczówce oka kręgowców, który dozuje dostęp światła do wnętrza gałki ocznej;
żaba trawna, Rana temporaria,
gatunek żaby;
Żabi Szczyt, Niżni, słowac. Malý Žabí štít,
szczyt w Tatrach Wysokich, na wschód od Morskiego Oka, w granicznym grzbiecie bocznym, zw. Żabie;
żabieńcowate, Alismataceae,
bot. rodzina roślin okrytozalążkowych z klasy jednoliściennych z ok. 70 gat. roślin zielnych: wodnych i błotnych, gł. z obszarów klimatu umiarkowanego północnej półkuli i obszarów międzyzwrotnikowych;
centralna dzielnica Lubonia (woj. wielkopol.).
Żabiński Jan, ur. 8 IV 1897, Warszawa, zm. 26 VII 1974, tamże,
zoolog, fizjolog, hodowca;
żabiru, żabiru afrykański, Ephippiorhynchus senegalensis,
gatunek bociana;
żabnicokształtne, Lophiiformes,
rząd ryb kościstych;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, na Niz. Nadwiślańskiej, nad Dunajcem i Żabnicą.
żabowate, Ranidae,
rodzina płazów bezogonowych (płazy);
żaby australijskie, Myobatrachidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby dziwaczne, Pseudidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby latające, Rhacophoridae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby neotropikalne, Leptodactylidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby szklane, Centrolenidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby szuwarowe, Hyperoliidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żaby wąskopyskie, Microhylidae,
rodzina płazów bezogonowych;
żachwy, Ascidiacea,
gromada osiadłych osłonic;
wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem (np. ślizgów lodowych, żaglowozów).

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

OK zob. okej.
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
oko
1. «narząd wzroku»
2. «zdolność widzenia»
3. «wzrok w chwili patrzenia»
4. «kropla tłuszczu pływająca na powierzchni jakiegoś płynu»
5. «to, co jest kształtem podobne do oka lub pełni podobną funkcję»
6. «okrągła, lśniąca powierzchnia wody»
7. «duże oczko – pętelka w dzianinie, sieci itp.»
8. zob. oczko w zn. 9.
9. «służba obserwacyjna na dziobie statku pełniona przez marynarza w czasie złej widoczności»
10. «marynarz pełniący tę służbę»
11. «pętla na końcu liny, służąca m.in. do mocowania lin na omasztowaniu»

• oczny • oczysko
kocie oko «kamień półszlachetny, minerał barwy zielonawej o jedwabistym połysku, z widoczną po oszlifowaniu smugą światła przesuwającą się podczas obrotu kamienia»
oko cyklonu «obszar w centrum cyklonu tropikalnego»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
oko opatrzności «symbol opatrzności przedstawiony jako oko w trójkącie otoczonym promieniami»
refrakcja oka «załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez poszczególne części optycznego układu oka»
tygrysie oko «odmiana kwarcu, minerał koloru żółtawego lub brunatnego o silnej migotliwości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia