Oce

Encyklopedia PWN

związek rewizyjny spółdzielczości, utworzony XI 1934, działalność rozpoczął I 1935;
organizacja kombatancka, utworzona w Katowicach 1926 (1928 przyjęła charakter ogólnopolski);
komunist. organizacja młodzieżowa, utworzona I 1943 w Warszawie;
organizacja socjalist., utworzona XI 1892 w Paryżu na zjeździe założycielskim PPS;
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
Zwienigorod, Zwienịgorod,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 46 km na zachód od Moskwy, nad rz. Moskwa (dopływ Oki).
Zwierzchowski Mateusz, ur. ok. 1713, Wielkopolska, zm. 14 IV 1768, Gniezno,
kompozytor, organista i dyrygent;
miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem.
Zwoliński Stefan, ur. 19 VII 1900, Kraków, zm. 29 IX 1982, Zakopane,
brat Tadeusza, speleolog, księgarz, fotograf;
lotn. szybki zakręt (o ok. 180°) samolotu, połączony ze zwiększeniem wysokości kosztem zmniejszenia prędkości lotu.
astr. dwa równoleżniki ziemskie, położone symetrycznie względem równika: na półkuli północnej — zwrotnik Raka, na półkuli południowej — zwrotnik Koziorożca, nad którymi znajduje się Słońce w momentach przesileń (letniego i zimowego);
Zwycięstwa, Szczyt, kirg. Dżengisz czokusu, Žeņiš čokusu, ros. pik Pobiedy, pik Pobedy, chiń. Shengli Feng, do 1943 Pik Dwudziestolecia Komsomołu, do 1992 Pik Pobiedy,
najwyższy szczyt Tien-szanu, w pasmie górskim Kakszaał too, na granicy Kirgistanu i Chin;
Zygmunt,
germ. sigu ‘zwycięstwo’, munt ‘ochrona, opieka’; ‘ten, którego opieka zapewnia zwycięstwo’,
Sigismund, ur. ok. 480, zm. 1 V 524, Culmiers k. Orleanu (Francja),
od 516 król Burgundów, syn Gundobada.
dzwon na Wieży Zygmuntowskiej katedry na Wawelu w Krakowie;
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
Zygmunt III Waza, ur. 20 VI 1566, Gripsholm (Szwecja), zm. 30 IV 1632, Warszawa,
król Polski, król Szwecji.
Zygmunt Kiejstutowicz, ur. ok. 1365, zm. 20 III 1440, Troki,
wielki książę litewski od 1432, syn Kiejstuta;
Zygmunt Korybutowicz, ur. ok. 1395(?), zm. po 1 IX 1435,
książę litew., bratanek Władysława II Jagiełły;
rodzina owadów z rzędu błonkówek, z podrzędu rośliniarek;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

OK zob. okej.
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
oko
1. «narząd wzroku»
2. «zdolność widzenia»
3. «wzrok w chwili patrzenia»
4. «kropla tłuszczu pływająca na powierzchni jakiegoś płynu»
5. «to, co jest kształtem podobne do oka lub pełni podobną funkcję»
6. «okrągła, lśniąca powierzchnia wody»
7. «duże oczko – pętelka w dzianinie, sieci itp.»
8. zob. oczko w zn. 9.
9. «służba obserwacyjna na dziobie statku pełniona przez marynarza w czasie złej widoczności»
10. «marynarz pełniący tę służbę»
11. «pętla na końcu liny, służąca m.in. do mocowania lin na omasztowaniu»

• oczny • oczysko
kocie oko «kamień półszlachetny, minerał barwy zielonawej o jedwabistym połysku, z widoczną po oszlifowaniu smugą światła przesuwającą się podczas obrotu kamienia»
oko cyklonu «obszar w centrum cyklonu tropikalnego»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
oko opatrzności «symbol opatrzności przedstawiony jako oko w trójkącie otoczonym promieniami»
refrakcja oka «załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez poszczególne części optycznego układu oka»
tygrysie oko «odmiana kwarcu, minerał koloru żółtawego lub brunatnego o silnej migotliwości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia