Oce

Encyklopedia PWN

w. w woj. małopol., w pow. nowosądeckim (gmina Łososina Dolna), na skraju Pogórza Rożnowskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego, nad Jez. Rożnowskim;
m. w południowych Czechach, w kraju południowomorawskim, nad Dyją.
Zofia, Sonka, ur. ok. 1405, zm. 21 IX 1461, Kraków,
królowa polska, córka kniazia Andrzeja Holszańskiego, czwarta żona Władysława II Jagiełły, matka Władysława III Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka;
m. w południowej części Malawi (Region Pd.), na płaskowyżu Shire;
świecenie atmosfery ziemskiej wywołane bombardowaniem atmosfery przez cząstki wiatru słonecznego (głównie elektrony, protony, cząstki α) i jony pochodzące z jonosfery, pochwycone na krótko przez ziemskie pole magnetyczne w magnetosferze, gdzie ich energia ulega zwiększeniu;
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, ang. International Air Transport Association Wymowa(IATA Wymowa),
międzynar. organizacja utworzona 1945 w Hawanie (Kuba);
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN), właśc. Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”,
organizacja konspiracyjna, utworzona IX 1945, po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ) przejęła większość jej kadr i struktur organizacyjnych;
ogólnopol. centrala związków zawodowych, utworzona XI 1944 w Lublinie;
Zubajr, Az-, Az-Zubayr,
pole naftowe w południowo-wschodnim Iraku (muhafza Al-Basra), na południowy zachód od Al-Basry;
Zubow Aleksiej F., ur. 1682, Moskwa, zm. 1751, Petersburg(?),
grafik ros.;
Zuchta, von Suchten, Aleksander, ur. 1520, zm. 1590,
gdańszczanin, alchemik, poeta, lekarz;
Zug
[cu:k],
m. w środkowej Szwajcarii, stolica kantonu Zug, na północno-wschodnim brzegu jez. Zug, na północny wschód od Lucerny.
Zuid-Beveland
[zöidḅ:wəlant],
dawna wyspa w Holandii, w prow. Zelandia, między estuariami Skaldy Zachodniej i Skaldy Wschodniej;
Zukerkandlowie
[cukər˜],
rodzina księgarzy, drukarzy i wydawców:
Zulia
[sụlia] Wymowa,
Estado Zulia,
stan w północno-zachodniej Wenezueli, wokół jez. Maracaibo i nad M. Karaibskim (Zat. Wenezuelska);
Zulusi, Zulu,
lud afrykański z grupy Bantu, mieszkający głównie w RPA, poza tym w Lesotho, Suazi, Mozambiku;
m. we wschodnich Chinach (prow. Hebei), na południowych stokach gór Yan Shan, nad rz. Zhou He;
Indianie Ameryki Północnej, typowi przedstawiciele plemion Pueblo;
Zúñiga
[sụńiga]
Francisco, ur. 27 XII 1912, San José (Kostaryka), zm. 9 VIII 1998,
meksykański grafik, rysownik i malarz, rzeźbiarz;
Zurych, niem. Zürich,
m. w północno-wschodniej Szwajcarii, nad północnym krańcem Jez. Zuryskiego i wypływającą z niego rz. Limmat, na wys. ok. 365 m;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

OK zob. okej.
okej, okay [wym. okej], OK, O.K. [wym. okej] «wszystko w porządku, dobrze, zgoda»
oko
1. «narząd wzroku»
2. «zdolność widzenia»
3. «wzrok w chwili patrzenia»
4. «kropla tłuszczu pływająca na powierzchni jakiegoś płynu»
5. «to, co jest kształtem podobne do oka lub pełni podobną funkcję»
6. «okrągła, lśniąca powierzchnia wody»
7. «duże oczko – pętelka w dzianinie, sieci itp.»
8. zob. oczko w zn. 9.
9. «służba obserwacyjna na dziobie statku pełniona przez marynarza w czasie złej widoczności»
10. «marynarz pełniący tę służbę»
11. «pętla na końcu liny, służąca m.in. do mocowania lin na omasztowaniu»

• oczny • oczysko
kocie oko «kamień półszlachetny, minerał barwy zielonawej o jedwabistym połysku, z widoczną po oszlifowaniu smugą światła przesuwającą się podczas obrotu kamienia»
oko cyklonu «obszar w centrum cyklonu tropikalnego»
oko magiczne «lampa elektronowa będąca wskaźnikiem strojenia w odbiorniku radiowym»
oko opatrzności «symbol opatrzności przedstawiony jako oko w trójkącie otoczonym promieniami»
refrakcja oka «załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez poszczególne części optycznego układu oka»
tygrysie oko «odmiana kwarcu, minerał koloru żółtawego lub brunatnego o silnej migotliwości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia