Niemiecki

Encyklopedia PWN

Rzesza Niemiecka, niem. Deutsches Reich Wymowa,
określenie hist. państwa niemieckiego.
Stowarzyszenie Fundatorów na rzecz Nauki Niemieckiej, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft,
naukozn. największa i najbardziej wpływowa organizacja zrzeszająca niem. przedsiębiorstwa przem., wspierająca naukę i przekazująca posiadane środki finansowe Niemieckiej Wspólnocie Badawczej;
Związek Niemieckich Akademii Nauk, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften,
konfederacja 7 niem. akademii nauk z siedzibami w: Berlinie, Düsseldorfie, Getyndze, Heidelbergu, Lipsku, Moguncji i Monachium;
zawarta 18 VI 1935 w Londynie w formie wymiany not między min. spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii S. Hoarem a specjalnym ambasadorem Niemiec J. von Ribbentropem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia