Niemiecki

Encyklopedia PWN

Federacja Niemieckich Związków Zawodowych, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB),
największa niem. centrala związków zaw.;
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP), niem. „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”,
fundacja powołana 16 X 1991 w wyniku umowy między rządami Polski i RFN w celu udzielenia pomocy szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistowskich;
instytucje zakładane w krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy w celu emisji obiegowych znaków pieniężnych (asygnat kredytowych) o wartości wyrażonej w markach, kredytujące skarb Rzeszy;
termin wprowadzony przez (wywodzącego się z jej tradycji) F. Engelsa na określenie okresu w rozwoju filozofii od I. Kanta przez J.G. Fichtego, F.W. Schellinga do G.W.F. Hegla oraz szkoły heglowskiej;
grupa działających w Niemczech w 2. połowie XVI w. i na początku XVII w. kompozytorów muzyki organowej (E.N. Ammerbach, B. Schmidt st. i mł., J. Paix, J. Woltz);
Konferencja Niemieckich Akademii Nauk, Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften, Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften,
organizacja niem. akademii nauk. zał. 1973, z siedzibą w Moguncji, koordynująca ich działalność w zakresie organizacji życia i badań nauk. w Niemczech;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia