Niemiecki

Encyklopedia PWN

potoczne określenie (używane od XV w.) Rzeszy Niemieckiej;
Fundacja Niemiecka, niem. Deutsche Stiftung,
formalnie niezależna organizacja niem., działająca 1920–40, w rzeczywistości podporządkowana min. spraw zagranicznych i realizująca jego wytyczne na terenach utraconych przez Niemcy na mocy traktatu wersalskiego;
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, niem. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit,
powstała 1991 na mocy porozumienia z XI 1989 zawartego między premierem T. Mazowieckim a kanclerzem RFN H. Kohlem;
Muzeum Niemieckie, Niemieckie Muzeum Nauki i Techniki w Monachium, Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaften und Technik,
jedno z największych i najciekawszych muzeów techniki na świecie; zał. 1903 przez Niem. Tow. Muzeum Cudów, Nauk Przyr. i Technologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia