Niemiecki

Encyklopedia PWN

utworzony 1992 w Dortmundzie z 16 różnych organizacji polonijnych
system miar obowiązujący w Prusach od 1816, następnie w innych krajach Niemiec, także na ziemiach zaboru pruskiego;
Partia Niemiecka, Deutsche Partei,
partia polit., powstała 1922 w Katowicach z połączenia 3 niem. partii mieszczańskich o tradycjach protestanckich: Deutsche Nationale Volkspartei (Niem. Nar. Partia Lud.), Deutsche Volkspartei (Niem. Partia Lud.) i Deutsche Demokratische Partei (Niem. Partia Demokr.);
rozróżniano pojęcia bezpośredniości państw. (Reichsunmittelbarkeit) oraz stanów państw. (Reichsstände) w ustroju I Rzeszy, ukształtowanym XIV–XV w.;
Średniogórze Niemieckie, Die deutsche Mittelgebirgschwelle,
region wyżynno-górski, w środkowej i południowej części Niemiec;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia