Lubin

Encyklopedia PWN

geologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o budowie i historii Ziemi, a głównie skorupy ziemskiej, oraz o procesach geologicznych, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom;
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
Hebanowski Stanisław, ur. 1820, zm. 13 II 1898, Giecz,
architekt;
Lübben, łuż. Lubin,
m. w Niemczech (kraj związkowy Brandenburgia), nad Sprewą, na północny zachód od Chociebuża;
Lubińska, Wysoczyzna, Wysoczyzna Chocianowsko-Lubińska,
wschodnia część Niz. Śląsko-Łużyckiej;
lubińskie wydarzenia 31 sierpnia 1982,
stłumienie przez funkcjonariuszy MO, SB i ZOMO manifestacji ulicznej w Lubinie przeciwko stanowi wojennemu w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia