Lubin

Encyklopedia PWN

geol. zbudowana z utworów permu, triasu i jury monoklina rozciągająca się na przedpolu Sudetów (m.in. Nizina Śląska, południowo-zachodnia część Niziny Wielkopolskiej);
w. w województwie dolnośląskim (pow. lubiński, gmina Rudna), w dolinie Odry;
szósty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 295 do 250 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
rz., lewy dopływ Odry, płynie ze Wzgórz Dalkowskich do Pradoliny Głogowskiej, w woj. dolnośląskim;
przygotowywany od X 1980 przez Sztab Generalny WP i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wprowadzony został w nocy z 12 na 13 XII 1981 przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała W. Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia