Kodowanie

Encyklopedia PWN

sygnał wzywania pomocy;
tasowanie egzonów, ang. exon shuffling,
genet. hipoteza sformułowana 1977 przez W. Gilberta, w myśl której białka pełniące nowe lub zmodyfikowane funkcje powstają w wyniku łączenia modułów funkcjonalnych kodowanych przez egzony pochodzące z różnych genów.
transkoder
[łac.],
translator, konwerter kodu,
urządzenie lub układ elektr. do przetwarzania informacji wyrażonej w dowolnym kodzie na równoważną informację przedstawioną w dowolnym innym kodzie, przy czym żaden z tych kodów (wejściowy i wyjściowy) nie jest kodem „1 z n”.
translacja
[łac. translatio ‘przeniesienie’],
genet. drugi etap biosyntezy białka, podczas którego, na podstawie informacji zapisanej w nici mRNA, jest syntetyzowany polipeptyd.
dział stoczni, w którym przygotowuje się pomoce i dane potrzebne do odwzorowania kształtów elementów konstrukcji statku na blachach i profilach hutniczych;
najmniejsze znane obecnie patogeny roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia