Granica

Encyklopedia PWN

granica proporcjonalności, granica Hooke’a,
największa wartość naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu lub ściskaniu materiału sprężystego, przy której obserwuje się jeszcze liniową zależność (proporcjonalność) między naprężeniem σ i odkształceniem ε;
granica Chandrasekhara
[g. czändrəsikera],
maksymalna masa, jaką może mieć biały karzeł,
mat. liczba g, w otoczeniu której leżą prawie wszystkie wyrazy rozważanego ciągu;
wartość naprężenia w materiale, powyżej której następuje w nim przejście od stanu sprężystego do plastycznego;
granica Roche’a
[g. rosza],
najmniejsza odległość satelity (księżyca) od planety, poniżej której zostałby on rozerwany przez siły pływowe planety;
największa wartość naprężenia, które nie powoduje powstania w materiale odkształceń trwałych (plast.) lub, w przypadku materiałów kruchych, pęknięcia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia