Granica

Encyklopedia PWN

koncepcja polityki gospodarczej w Polsce w 2. połowie XVI–XVII w. głosząca potrzebę zakazu wyjazdów polskich kupców za granicę;
skupia pol. aktorów na emigracji, zał. 1947 w Londynie;
Lekarze bez Granic, fr. Médecins Sans Frontières (MSF),
międzynar. organizacja niosąca pomoc med. i humanitarną ofiarom klęsk żywiołowych i wojen;
nazwa stosowana do pozaprawnego używania sił zbrojnych w celu stłumienia niepokojów społ. i ekspedycji karnych dokonujących masakr ludności cywilnej
Stowarzyszenie Obrony Granic na Odrze i Nysie, l’Association des Originaires de Pologne pour le Respect de Frontieres sur l’Oder et la Neisse,
organizacja francuska, siedziba w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia