Granica

Encyklopedia PWN

ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
chem. układ złożony z przewodnika elektronowego (metal, półprzewodnik) stykającego się z przewodnikiem jonowym (najczęściej ciekły elektrolit), w którym może przebiegać reakcja elektrodowa utleniania-redukcji.
zapora i elektrownia na Dunaju, na granicy węg.-słowac.;
Grabski Maciej Władysław, ur. 20 VI 1934, Grabkowo k. Warszawy, zm. 12 II 2016, Warszawa,
syn Władysława Jana, wnuk Władysława oraz Stanisława Wojciechowskiego, inżynier metaloznawca, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej;
Gudźarat, hindi Gujarāt, ang. Gujarat Wymowa,
stan w zachodnich Indiach, przy granicy z Pakistanem, nad M. Arabskim oraz zat.: Kambajską i Kaććh;
dynastia panująca ok. 320–ok. 540 w historycznym państwie Magadha (północne Indie, stolica Pataliputra).
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
mat. wyrażenie b1· b2 · ... · bn · ... , gdzie b1, b2, ... oznaczają liczby rzeczywiste lub zespolone;
kluczowa kategoria pojęciowa w teoretycznych badaniach literatury prowadzonych w 2. połowie XX w., znamionująca w ich obrębie rozchwianie się orientacji strukturalnych i wykrystalizowanie się nurtów poststrukturalnych.
jałtańska konferencja 4–11 II 1945, konferencja krymska,
konferencja w Jałcie na Krymie przywódców mocarstw walczących z Niemcami w czasie II wojny światowej: premierów ZSRR (J. Stalin) i Wielkiej Brytanii (W. Churchill) oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych (F.D. Roosevelt),
walka zbrojna w obronie niepodległości Polski, prowadzona 1 IX–6 X 1939 przeciwko agresji Niemiec i od 17 IX — ZSRR, będąca początkiem II wojny światowej;
Kłossowski Andrzej, ur. 11 I 1938, Warszawa, zm. 30 I 1997, tamże,
bibliotekarz, bibliofil, bibliolog, historyk książki;
zjawisko historyczne polegające na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji.
Kolumbii, Dystrykt, District of Columbia Wymowa,
okręg stołeczny w USA, pomiędzy stanami Maryland i Wirginia, nad rz. Potomac;

Słownik języka polskiego PWN

granica
1. «linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar»
2. «linia podziału lub czynniki różnicujące coś»
3. «ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego»
4. «kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka»

• graniczny
górna granica czegoś «poziom, wartość jakiegoś zjawiska lub parametru najwyższe z możliwych»
granica geograficzna «granica jakiegoś zjawiska w terenie»
granica naturalna «granica przebiegająca wzdłuż naturalnych elementów krajobrazu»
granica państwa «powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych państw»
granica wieku «minimalna lub maksymalna liczba lat, które powinna mieć osoba, aby spełniać jakieś wymagania»
granice wzrostu «koncepcja ekonomiczna przewidująca nieuchronny kres dotychczasowych form wzrostu gospodarczego po wyczerpaniu zasobów naturalnych Ziemi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia