Egiptu

Encyklopedia PWN

Wadi Halfa, Wādī Ḥalfā,
m. w północnym Sudanie, w wilai Asz-Szimalijja, nad Jez. Nasera, 10 km poniżej II katarakty, w pobliżu granicy z Egiptem. Miasto znajduje się na obecnym miejscu od 1962, dawne zalały wody Jez. Nasera powstałego w wyniku budowy Wielkiej Tamy.
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
dział produkcji roślinnej (ogrodniczej) zajmujący się otrzymywaniem warzyw; obejmuje również naukę o hodowli i uprawie roślin warzywnych.
Wavell
[ueıwl]
Archibald Percival, wicehrabia (od 1943), hrabia (od 1947), ur. 5 V 1883, Colchester, zm. 24 V 1950, Londyn,
bryt. generał, od 1943 marszałek;
łowienie ryb na wędkę, za pomocą sprzętu ściśle określonego przepisami, odpowiadającego ustalonym zwyczajom i zgodnie z przyjętymi zasadami oraz metodami uwzględniającymi ochronę ryb;
drewniana (rzadziej murowana) budowla ze skrzydłami (najczęściej czterema) poruszanymi siłą wiatru, napędzającymi wał, na którym są osadzone prymitywne urządzenia do przemiału ziarna, głównie na mąkę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia