Egiptu

Encyklopedia PWN

uszebti
[egip., ‘odpowiadający’],
w staroż. Egipcie figurki, najczęściej z gliny (także z drewna, kamienia i in. materiałów), stanowiące wyposażenie grobowe od Średniego Państwa (XXI–XVIII w. p.n.e.) do okresu ptolemejskiego (IV–I w. p.n.e.);
Wadaj, Ouaddaï, Uadaj,
dawne państwo afryk. na terytorium obecnego Czadu, na wschód od jez. Czad;
Wadi Halfa, Wādī Ḥalfā,
m. w północnym Sudanie, w wilai Asz-Szimalijja, nad Jez. Nasera, 10 km poniżej II katarakty, w pobliżu granicy z Egiptem. Miasto znajduje się na obecnym miejscu od 1962, dawne zalały wody Jez. Nasera powstałego w wyniku budowy Wielkiej Tamy.
waga
[niem.],
techn. przyrząd pomiarowy do wyznaczania masy ciała (ładunku) przez wykorzystanie działania na to ciało siły grawitacji.
dział produkcji roślinnej (ogrodniczej) zajmujący się otrzymywaniem warzyw; obejmuje również naukę o hodowli i uprawie roślin warzywnych.
Wavell
[ueıwl]
Archibald Percival, wicehrabia (od 1943), hrabia (od 1947), ur. 5 V 1883, Colchester, zm. 24 V 1950, Londyn,
bryt. generał, od 1943 marszałek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia