Egiptu

Encyklopedia PWN

Teofilakt Symokatta, Theophýlaktos Simokáttēs, ur. w końcu VI w., Egipt (Aleksandria?), data śmierci nieznana,
historyk bizantyński;
teokracja
[gr. theós ‘bóg’, krátos ‘władza’],
forma rządów, w której władzę w państwie sprawują kapłani bądź osoby głoszące, że znają wolę boga (bogów);
Terné Zofia, ur. 3 II 1909, Równe (Wołyń), zm. 17 VIII 1987, Londyn,
śpiewaczka, aktorka;
terroryzm
[łac.],
różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.
Teti, założyciel VI dyn. w staroż. Egipcie (Stare Państwo), żył w XXIV w. p.n.e.,
panował przez co najmniej 13 lat (2. poł. XXIV w. p.n.e.);
Tiglatpilesar III, data ur. nieznana, zm. 727 r. p.n.e.,
król Asyrii od ok. 745, ojciec Salmanasara V;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia