Egiptu

Encyklopedia PWN

placówka naukowo-dydaktyczna, pokazująca na terenie dostępnym dla zwiedzających zwierzęta z różnych regionów kuli ziemskiej, w tym również zwierzęta krajowe.
w wierzeniach większości ludów egzystencja człowieka lub jego duchowej istoty (duszy) w krainie zmarłych po śmierci (eschatologia)
ekon. trwały strukturalny deficyt żywnościowy w gospodarce;
Żyzny Półksiężyc, arab. Al-Hilāl al-Khaṣīb, ang. Fertile Crescent,
kraina stanowiąca najżyźniejszą część obszaru Bliskiego Wschodu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia