żywnościowy kryzys
 
Encyklopedia PWN
żywnościowy kryzys,
ekon. trwały strukturalny deficyt żywnościowy w gospodarce;
rezultat społecznego, gospodarczego i technicznego zacofania rolnictwa, niedorozwoju infrastruktury i klęsk żywiołowych (np. susza, czy powodzie), ale także bardzo wysokiego przyrostu naturalnego w krajach słabo rozwiniętych oraz ograniczania wielkości produkcji rolnej w krajach wysoko rozwiniętych; efektem kryzysu żywnościowego jest zjawisko głodu, które towarzyszy ludzkości, choć z różnych przyczyn, od czasów najdawniejszych; współcześnie problem głodu najostrzej występuje m.in. w Angoli, Etiopii, Korei Północnej, Malawi, Sudanie; problemami będącymi następstwem kryzysu żywnościowego zajmuje się światowa społeczność, m.in. wyspecjalizowane agendy ONZ, np.: FAO, Światowy Program Żywnościowy, także Unia Europejska czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Program Dostosowania Strukturalnego). W latach 2007–08 pogłębił się kryzys żywnościowy; nastąpiło to ze względu na wzrost cen ropy naftowyej, a co za tym idzie paliw, co wymusiło na bogatych gospodarkach inwestycje w rozwój biopaliw produkowanych m.in. z kukurydzy, rzepaku i soi. W konsekwencji wzrosły ceny tych roślin i zmniejszył się areał pod uprawy żywieniowe. Równocześnie znacznie wzrósł popyt na żywność w wielkich, szybko rozwijających się krajach (Indie, Chiny), spadła produkcja rolna w Australii (susza), na rynkach surowcowych pojawiły się transakcje spekulacyjne. W efekcie światowe ceny zbóż (zwłaszcza ryżu, kukurydzy, pszenicy) wzrosły o kilkadziesiąt, a nawet ponad 100%. Zwiększyła się liczba głodujących ludzi (o 50-100 mln osób). W wielu krajach miały miejsce zamieszki wywołane niedostatkiem żywności, np. w Kamerunie, Burkina Faso, Nigrze, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Indonezji, na Filipinach, w Mongolii, na Haiti, w Egipcie. Zdaniem sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona na natychmiastowe zaspokojenie potrzeb żywieniowych w najbiedniejszych krajach świata i uspokojenie występujących tam napięć społecznych niezbędnych jest co najmniej 755 mln dolarów USA. Odbyło się szereg konferencji, na których dyskutowano o sposobach zażegnania kryzysu żywnościowego; wiele państw zobowiązało się do przekazania odpowiednich wpłat na pomoc żywnościową, jednak na konta wyspecjalizowanych agend wpłynęła na razie niewielka część zadeklarowanych kwot.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia