Babilonii

Encyklopedia PWN

starożytne państwo i kraina obejmujące całą południową, nizinną część Mezopotamii (obecnie południowy Irak).
okres deportacji części narodu żydowskiego do Babilonii (przełom 586 i 587–538 p.n.e.);
Hammurabi, data ur. nieznana, zm. ok. 1750 p.n.e.,
władca Babilonii ok. 1792–ok. 1750.
Nabopolasar II, założyciel dyn. chaldejskiej, data ur. nieznana, zm. 605 p.n.e.,
król Babilonii od 626, założyciel państwa nowobabilońskiego, ojciec Nabuchodonozora II;
jedno z plemion semickiego ludu Chaldejczyków, blisko spokrewnionych z Aramejczykami;
Nabonid, z dynastii chaldejskiej, data ur. nieznana, Harran, zm. 539 p.n.e.,
ostatni władca Babilonii od 556;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia