B młodsi

Encyklopedia PWN

ruch lit. dający początek odnowie kult. w Belgii, zainicjowany ok. 1881 przez pisarzy tworzących w języku francuskim;
Seneka Młodszy, Lucius Annaeus Seneca (Minor), ur. ok. 4 r. p.n.e., Corduba (ob. Kordowa), zm. 65 r. n.e.,
syn Seneki Starszego, rzymski filozof i tragik.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia