ADO

Encyklopedia PWN

Raszid ad-Din Tabib, Rašīd ad-Dīn Ṭabīb, ur. 1247, Hamadan, zm. 1318,
perski mąż stanu i uczony epoki Hulagidów;
Sinan Raszid ad-Din, Rašīd ad-Dīn Sinān, zw. Starcem z Gór, arab. Szajch al-Dżabal, ur. ok. 1130, k. Al-Basry, zm. 1192 lub 1193,
od ok. 1164 najwybitniejszy przywódca nizarytów (asasynów) w Syrii;
Tunusi, at- Chajr ad-Din, Hayr ad-Dīn Tūnusī, ur. ok. 1825, zm. 30 I 1890, Stambuł,
polityk, dyplomata i reformator osmański;
Zangi Imad ad-Din,
atabeg Mosulu → Zanki Imad ad-Din.
Zirikli, Az-, Az-Zarkali, Chajr ad-Din, Hayr ad-Dīn az-Ziriklī, ur. 1893, zm. 1976,
arabski poeta i uczony z Libanu;
z większego o mniejszym (wnioskować).
ambulatoria est voluntas defuncti usquae ad vitae supremum exitum
[łac., ‘wola spadkodawcy może być zmieniana aż do ostatniego tchnienia’],
zasada prawa rzym. sformułowana przez Ulpiana wyrażająca swobodę spadkodawcy w sporządzaniu testamentu.
argumentum a maiori ad minus
[łac., ‘argument(acja) od czegoś większego do czegoś mniejszego’],
prawo argumentum a fortiori.
irański malarz miniaturzysta, → Behzad Kamaluddin.
chargé d’affaires ad interim
[szarżẹ dafẹ:r a. i.],
funkcjonariusz dyplomatyczny, → dyplomatyczny przedstawiciel.
pustynia na Płw. Arabskim, → Nefud, Mały.
przedmieście stolicy Iraku → Bagdad.
Kierzkowska Ada, właśc. Władysława Kierzkowska, ur. 23 V 1926, Lwów, zm. 4 VI 2016,
plastyczka specjalizująca się w tkaninie artystycznej;
Negri Ada, ur. 3 II 1870, Lodi, zm. 11 I 1945,
Mediolan, poetka włoska;;
per aspera ad astra
[łac., ‘przez cierpienie do gwiazd’],
przez ciernie do gwiazd;
reductio ad absurdum
[łac. ‘sprowadzenie do niedorzeczności’],
log. rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do sprzecznych wniosków;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

A.D., AD «Anno Domini»
ad «do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. ad 1»
ad absurdum «(doprowadzić rozumowanie) do niedorzeczności»
ad acta [wym. ad akta] «(złożyć) do akt (spraw, którymi nie trzeba się już zajmować)»
ad deliberandum «do rozważenia»
ad depositum [wym. ad depoz-itum] «do przechowania»
ad exemplum «dla przykładu»
ad extra «na zewnątrz»
ad extremum «na koniec, wreszcie»
ad finem «do końca»
ad hoc [wym. ad hok] «bez przygotowania»
ad infinitum «do nieskończoności»
ad interim [wym. ad interim] «tymczasowo»
ad intra «do wewnątrz, do wnętrza»
ad Kalendas Graecas [wym. ad kalendas grekas] «(odłożyć coś) do terminu, który nigdy nie nastąpi»
ad libitum [wym. ad libitum]
1. «bez ograniczeń»
2. «określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na dowolność»
ad litteram «dosłownie»
ad multos annos «życzenie stu lat»
ad notam «do wiadomości»
ad oculos [wym. ad okulos] «naocznie»
ad patres «(wybrać się) na tamten świat»
ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»
ad rem «wyrażenie kończące dygresję»
ad spectatores [wym. ad spektatores] «do widzów – wskazówka dramaturga lub reżysera, do kogo mają być kierowane słowa aktora»
ad usum [wym. ad uzum] «do (czyjegoś) użytku»
ad usum externum [wym. ad uzum eksternum] «do użytku zewnętrznego»
ad usum internum [wym. ad uzum internum] «do użytku wewnętrznego»
ad valorem «według wartości»
ad verbum «dosłownie»
ad vitam aeternam [wym. ad witam eternam] «do życia wiecznego»
ad vocem «w nawiązaniu do»
reductio ad absurdum [wym. reduktio ad absurdum] «rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do absurdu»
terminus ad quem [wym. terminus ad kwem] «moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia