ADO

Encyklopedia PWN

ad rem
[łac.],
do rzeczy; wrócić do właściwego tematu.
bez wyjątku (wszyscy), co do jednego.
ad usum
[łac.],
do (czyjegoś) użytku, na użytek (czegoś).
ad usum Delphini
[łac., ‘do użytku Delfina’],
przen.:
ad valorem
[łac., ‘według wartości’],
podatek od ceny (wartości) towaru lub usługi.
ad vocem
[łac.],
w sprawie; właściwie, stosownie, co się tyczy.
Adami Edward Fenech, ur. 7 II 1934, Birkirkara,
maltański polityk, prawnik;
Adami Paweł, ur. 9 VII 1739, Trentschin (ob. Trenczyn, Słowacja), zm. 11 XI 1814, Wiedeń,
austr. lekarz weterynarii;
Adami Valerio, ur. 17 III 1935, Bolonia,
malarz włoski;
Salah ad-Din, Ṣalāḥ ad-Dīn, Saladyn, założyciel dyn. Ajjubidów, ur. 1138, Takrit, zm. II 1193, Damaszek,
sułtan Egiptu i Syrii, wielki wódz muzułmański, który odebrał krzyżowcom Jerozolimę.
Adud ad-Daula, ‘Aḍud ad-Dawla, z dynastii Bujjidów, ur. 24 IX 936, Isfahan, zm. 26 III 983, Bagdad,
najwybitniejszy przedstawiciel rodu faktycznie rządzącego kalifatem arabsko-muzułmańskim 945–1055;
Afghani, Al-, Dżamal ad-Din, Ǧamāl ad-Dīn al-Afḡānī, ur. 1838, Sadabad, zm. 9 III 1897, Stambuł,
teolog i filozof muzułmański, pochodzenia afgańskiego;
Dachla, Ad-, Ad-Dakhlah, do 1976 Villa Cisneros,
m. w południowej części Sahary Zachodniej, na płw. Jala nad O. Atlantyckim.
Szadżar ad-Durr, Šaǧar ad-Durr, data ur. nieznana, zm. 10 IV 1257, Kair,
sułtanka Egiptu, wdowa po władcy ajjubidzkim, sułtanie Salihu, z pochodzenia Turczynka;
Bajt ad-Din, Bayt ad-Dīn,
miejscowość w Libanie, na zachodnich stokach g. Liban, 30 km na południowy wschód od Bejrutu;
Dachila, Ad-, Al-Wāḥāt ad Dākhilah, Dahla,
grupa oaz w zachodnim Egipcie, w muhafazie Nowa Dolina, na Pustyni Libijskiej na dawnym szlaku karawanowym z oaz Al-Charidża do Al-Farafiry
Damazin, Ad-, Ad-Damazīn,
m. we wschodnim Sudanie, na l. brzegu Nilu Błękitnego;
Damir, Ad-, Ad-Damīr,
m. w Sudanie.
Dammam, Ad-, Ad-Dammām,
m. we wschodniej części Arabii Saudyjskiej, nad Zat. Perską.
Dauha, Ad-, Ad-Dawḥah, ang. Doha,
stolica Kataru, na wschodnim wybrzeżu płw. Katar, nad Zat. Perską.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

A.D., AD «Anno Domini»
ad «do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. ad 1»
ad absurdum «(doprowadzić rozumowanie) do niedorzeczności»
ad acta [wym. ad akta] «(złożyć) do akt (spraw, którymi nie trzeba się już zajmować)»
ad deliberandum «do rozważenia»
ad depositum [wym. ad depoz-itum] «do przechowania»
ad exemplum «dla przykładu»
ad extra «na zewnątrz»
ad extremum «na koniec, wreszcie»
ad finem «do końca»
ad hoc [wym. ad hok] «bez przygotowania»
ad infinitum «do nieskończoności»
ad interim [wym. ad interim] «tymczasowo»
ad intra «do wewnątrz, do wnętrza»
ad Kalendas Graecas [wym. ad kalendas grekas] «(odłożyć coś) do terminu, który nigdy nie nastąpi»
ad libitum [wym. ad libitum]
1. «bez ograniczeń»
2. «określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na dowolność»
ad litteram «dosłownie»
ad multos annos «życzenie stu lat»
ad notam «do wiadomości»
ad oculos [wym. ad okulos] «naocznie»
ad patres «(wybrać się) na tamten świat»
ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»
ad rem «wyrażenie kończące dygresję»
ad spectatores [wym. ad spektatores] «do widzów – wskazówka dramaturga lub reżysera, do kogo mają być kierowane słowa aktora»
ad usum [wym. ad uzum] «do (czyjegoś) użytku»
ad usum externum [wym. ad uzum eksternum] «do użytku zewnętrznego»
ad usum internum [wym. ad uzum internum] «do użytku wewnętrznego»
ad valorem «według wartości»
ad verbum «dosłownie»
ad vitam aeternam [wym. ad witam eternam] «do życia wiecznego»
ad vocem «w nawiązaniu do»
reductio ad absurdum [wym. reduktio ad absurdum] «rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do absurdu»
terminus ad quem [wym. terminus ad kwem] «moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia