ADO

Encyklopedia PWN

Dawasir, Wadi ad-, Wādī ad-Dawāsir,
rzeka okresowa w Arabii Saudyjskiej.
Diwanijja, Ad-, Ad-Dīwāniyyah,
m. w środkowym Iraku, na Niz. Mezopotamskiej, nad Szatt al-Hilla (odgałęzienie Eufratu), 160 km na południe od Bagdadu.
Du’ajn, Ad-, Ad-Du’ayn,
m. w środkowowschodnim Sudanie (wilaja Nil Biały), nad Nilem Białym;
Duruz, Dżabal ad-, Jabal ad-Durūz,
masyw wulkaniczny w południowo-zachodniej Azji, na pograniczu Syrii i Jordanii, na zachodnim skraju Pustyni Syryjskiej;
Dżuwajni Ala ad-Din Ata Malik, ‘Alā’ ad-Dīn ‘Aṭā’ Mālik al-Ǧuwayni, ur. 1226, zm. 1283,
perski historyk i wysoki urzędnik za dyn. Ilchanidów;
Fachr ad-Din II, Fahr ad-Dīn, Facardin, ur. ok. 1573, zm. 1635, Stambuł,
emir Libanu 1590–1633, z druzyjskiego rodu Man.
Fawwar ad-Dara, Fawwār ad-Dārah, fr. Faouar Dara,
jaskinia krasowa w Libanie, w g. Liban, na wschód od Bejrutu;
Ibn al-Asir Izz ad-Din, ‘Izz ad-Dīn Ibn al-Aṯīr, ur. 13 V 1160, Mosul, zm. V lub VI 1234, tamże,
arabski historyk i biograf;
Ibn al-Chatib Lisan ad-Din, Lisān ad-Dīn Ibn al-Haṭīb, ur. 15 XI 1313, Grenada, zm. na przeł. V i VI 1375, Tilimsan(?),
arabski uczony i mąż stanu z Hiszpanii;
Ibn Tajmijja Taki ad-Din, Taqī ad-Dīn Ibn Taymiyya, ur. 22 I 1236, Harran, zm. 27 IX 1328, Damaszek,
muzułmański teolog i myśliciel.
Kafr ad-Dawwar, Kafr ad-Dawwār,
m. w północnym Egipcie, w muhafazie Al-Buhajra, w delcie Nilu, nad kanałem Al-Mahmudija łączącym Aleksandrię z Rosettą (l. ramię Nilu).
Kalat Salah ad-Din, Qal‘at Ṣalāḥ ad-Dīn,
twierdza w pd.-zach. Syrii (muhafaza Latakia), na wzgórzu w pobliżu wsi Al-Hatta.
arabski uczony i mąż stanu z Hiszpanii, → Ibn al-Chatib Lisan ad-Din.
Lovelace
[lạwleıs]
Augusta Ada Wymowa, właśc. A.A. Byron Wymowa, księżna Lovelace, ur. 10 XII 1815, Piccadilly Terrace (hrab. Middlesex, obecnie w Londynie), zm. 27 XI 1852, Marylebone (obecnie w Londynie),
córka G. Byrona, matematyczka angielska;
Lukman Ibn Ad, Luqmān Ibn ‘Ād, Lokman,
legendarny arab. mędrzec;
Madani, Al- Izz ad-Din, ‘Izz ad Dīn al-Madanī, ur. 1938, Tunis,
arabski prozaik, dramatopisarz i teoretyk literatury z Tunezji;
Makrizi, Al- Taki ad-Din, Taqī ad-Dīn al-Maqrīzī, ur. 1364, Kair, zm. II 1442, tamże,
arabski historyk i geograf;
Nafud ad-Dahi, Nafūd ad-Daḥy,
pustynia piaszczysta w środkowej części Płw. Arabskiego, w Arabii Saudyjskiej;
Nasir ad-Din, Nasir ad-Din at-Tusi, ur. 18 II 1201, Tus, zm. 26 IV 1274, Al-Kazimajn (ob. Al-Kazimijja, część Bagdadu),
perski astronom, matematyk, filozof;
provocatio ad populum
[łac., ‘odwołanie się do ludu’],
w staroż. Rzymie w czasach republiki prawo do odwołania się do ludu obywatela skazanego na śmierć przez konsula lub dyktatora na mocy coercitio (władzy stosowania przymusu);

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

A.D., AD «Anno Domini»
ad «do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. ad 1»
ad absurdum «(doprowadzić rozumowanie) do niedorzeczności»
ad acta [wym. ad akta] «(złożyć) do akt (spraw, którymi nie trzeba się już zajmować)»
ad deliberandum «do rozważenia»
ad depositum [wym. ad depoz-itum] «do przechowania»
ad exemplum «dla przykładu»
ad extra «na zewnątrz»
ad extremum «na koniec, wreszcie»
ad finem «do końca»
ad hoc [wym. ad hok] «bez przygotowania»
ad infinitum «do nieskończoności»
ad interim [wym. ad interim] «tymczasowo»
ad intra «do wewnątrz, do wnętrza»
ad Kalendas Graecas [wym. ad kalendas grekas] «(odłożyć coś) do terminu, który nigdy nie nastąpi»
ad libitum [wym. ad libitum]
1. «bez ograniczeń»
2. «określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na dowolność»
ad litteram «dosłownie»
ad multos annos «życzenie stu lat»
ad notam «do wiadomości»
ad oculos [wym. ad okulos] «naocznie»
ad patres «(wybrać się) na tamten świat»
ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»
ad rem «wyrażenie kończące dygresję»
ad spectatores [wym. ad spektatores] «do widzów – wskazówka dramaturga lub reżysera, do kogo mają być kierowane słowa aktora»
ad usum [wym. ad uzum] «do (czyjegoś) użytku»
ad usum externum [wym. ad uzum eksternum] «do użytku zewnętrznego»
ad usum internum [wym. ad uzum internum] «do użytku wewnętrznego»
ad valorem «według wartości»
ad verbum «dosłownie»
ad vitam aeternam [wym. ad witam eternam] «do życia wiecznego»
ad vocem «w nawiązaniu do»
reductio ad absurdum [wym. reduktio ad absurdum] «rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do absurdu»
terminus ad quem [wym. terminus ad kwem] «moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia