ADO

Encyklopedia PWN

państwo w południowo-zachodniej Europie, w Pirenejach, bez dostępu do morza
argumentum a fortiori
[łac., ‘argumentacja tym bardziej słuszna (z mocniejszą racją)’],
prawo typ wnioskowania prawniczego polegający na wykazaniu, że teza, której się broni, jest bardziej prawdopodobna niż pewne inne zdania, uprzednio już uznane przez przeciwnika za przekonujące.
Bodin
[bodę̣],
Bodinus, Jean Wymowa, ur. 1530, Angers, zm. 1596, Laon,
francuski prawnik i twórca myśli politycznej doby odrodzenia, ideolog francuskiego absolutyzmu.
Bozca
[bọzdża],
Bozca Ada,
wyspa turecka na M. Egejskim, w pobliżu wejścia do cieśn. Dardanele, w ilu Çanakkale;
Ciesielski Andrzej, żył w XVI w.,
pisarz polityczny i gospodarczy oraz polityk szlachecki;
dializa
[gr. diálysis ‘rozdzielenie’],
med. metoda oczyszczania krwi z substancji odpadowych przemiany materii i regulacji składu elektrolitowego krwi stosowana u chorych z uszkodzeniem nerek w stopniu stanowiącym poważne zagrożenie dla funkcjonowania organizmu (z utratą życia włącznie).
Górecki Henryk Mikołaj, ur. 6 XII 1933, Czernica k. Rybnika, zm. 12 XI 2010, Katowice,
kompozytor; jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych twórców współczesnej muzyki polskiej.
Ibn Sina, Abū ‘Alī al-Ḥusayn Ibn Sīnā, Awicenna, ur. 980, Afshana k. Buchary, zm. 1036 lub 1037,
jeden z najwybitniejszych filozofów arabskich, uczony, lekarz.
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
Jouhandeau
[żuãdọ]
Marcel Wymowa, ur. 26 VII 1888, Guéret, zm. 8 IV 1979, Rueil-Malmaison,
pisarz francuski;
Latakia, Al-Lādhiqiyyah,
m. w północno-zachodniej Syrii, nad M. Śródziemnym;
Leoni Raúl, ur. 26 IV 1905, El Manteco, zm. 5 VII 1972, Nowy Jork,
wenezuelski polityk, prawnik;
Lusinchi
[lusịnczi]
Jaime, ur. 25 V 1924, Clarines, zm. 21 V 2014, Caracas,
polityk wenezuelski, pochodzenia polskiego;
Mansura, Al-, Al-Manṣūrah,
m. w północnym Egipcie, w Delcie Nilu, na wschodnim brzegu Damietty, przy wejściu do kanału Al-Bahr as-Saghir, łączącego Damiettę z laguną Al-Manzila;
Muhammad Ibn Su’ud, Muḥammad Ibn Su‘ūd, ur. ok. 1726, Ad-Dirijja, zm. VII 1765, tamże,
faktyczny założyciel dyn. saudyjskiej, pierwszy wahhabicki emir Ad-Dirijji (tzw. emirat dirijski);
nizaryci, nizāriyya, asasyni,
skrajny odłam isma’ilizmu (isma’ilici), zapoczątkowany ok. 1081 przez perskiego misjonarza Fatymidów, Hasana Ibn as-Sabbaha (zm. 1124);
kraj w południowo-zachodniej Azji, którego urzędowa nazwa została 1935 zmieniona na Iran.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

A.D., AD «Anno Domini»
ad «do – słowo rozpoczynające odnośniki do punktów wymienionych wcześniej w tekście, np. ad 1»
ad absurdum «(doprowadzić rozumowanie) do niedorzeczności»
ad acta [wym. ad akta] «(złożyć) do akt (spraw, którymi nie trzeba się już zajmować)»
ad deliberandum «do rozważenia»
ad depositum [wym. ad depoz-itum] «do przechowania»
ad exemplum «dla przykładu»
ad extra «na zewnątrz»
ad extremum «na koniec, wreszcie»
ad finem «do końca»
ad hoc [wym. ad hok] «bez przygotowania»
ad infinitum «do nieskończoności»
ad interim [wym. ad interim] «tymczasowo»
ad intra «do wewnątrz, do wnętrza»
ad Kalendas Graecas [wym. ad kalendas grekas] «(odłożyć coś) do terminu, który nigdy nie nastąpi»
ad libitum [wym. ad libitum]
1. «bez ograniczeń»
2. «określenie w partyturze pozwalające wykonawcy utworu na dowolność»
ad litteram «dosłownie»
ad multos annos «życzenie stu lat»
ad notam «do wiadomości»
ad oculos [wym. ad okulos] «naocznie»
ad patres «(wybrać się) na tamten świat»
ad personam «w stosunku do konkretnej osoby»
ad rem «wyrażenie kończące dygresję»
ad spectatores [wym. ad spektatores] «do widzów – wskazówka dramaturga lub reżysera, do kogo mają być kierowane słowa aktora»
ad usum [wym. ad uzum] «do (czyjegoś) użytku»
ad usum externum [wym. ad uzum eksternum] «do użytku zewnętrznego»
ad usum internum [wym. ad uzum internum] «do użytku wewnętrznego»
ad valorem «według wartości»
ad verbum «dosłownie»
ad vitam aeternam [wym. ad witam eternam] «do życia wiecznego»
ad vocem «w nawiązaniu do»
reductio ad absurdum [wym. reduktio ad absurdum] «rozumowanie polegające na wykazaniu fałszywości pewnej tezy przez udowodnienie, że prowadzi ona do absurdu»
terminus ad quem [wym. terminus ad kwem] «moment przewidywany lub ustalony jako końcowy, zamykający coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia