Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Europa. Warunki naturalne. Klimat

Europa. Warunki naturalne. Klimat.

Klimat Europy jest stosunkowo łagodny w porównaniu z klimatami obszarów innych części świata leżących w tej samej szerokości geograficznej; wpływa na to ciepły Prąd Północnoatlantycki, silne rozczłonkowanie terenu oraz panująca cyrkulacja zachodnia (dzięki której masy powietrza morskiego docierają daleko na wschód). Prawie cała Europa leży w strefie klimatów umiarkowanych (na północy chłodnego, na południu — ciepłego), tylko półwyspy Europy Południowej znajdują się w zasięgu strefy podzwrotnikowej (klimat od morskiego na zachodzie, przez pośredni, kontynentalny do suchego kontynentalnego w środkowej i wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego i wschodniej Grecji), a krańce północne w strefie okołobiegunowej (klimat podbiegunowy od morskiego na zachodzie po kontynentalny na wschodzie); w górach wszystkich stref występują odpowiednie odmiany klimatów górskich; temperatura w miesiącach letnich maleje z południa ku północy (w lipcu od 26–28°C do 8–10°C); w zimie występuje większe zróżnicowanie temperatury między zachodem i wschodem (w styczniu ok. 10°C na południowym zachodzie, poniżej –15°C na północnym wschodzie); większa część obszaru Europy otrzymuje w ciągu roku 500–800 mm opadów; w górach (zwłaszcza na stokach zachodnich) sumy roczne przekraczają 2000 mm (w miejscowości Crkvice nad Zatoką Kotorską — ponad 5300 mm).

Spis treści

Europa, część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.

Europa. Warunki naturalne

Europa. Warunki naturalne. Ukształtowanie powierzchni.

Europa. Warunki naturalne. Budowa i historia geologiczna.

Europa. Warunki naturalne. Klimat.

Europa. Warunki naturalne. Wody.

Europa. Warunki naturalne. Świat roślinny.

Europa. Warunki naturalne. Świat zwierzęcy.

Europa. Warunki naturalne. Regiony fizycznogeograficzne.

Europa. Ludność.

Europa. Archeologia.

Europa. Historia

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN