żywność
 
Encyklopedia PWN
żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;
podstawowe składniki żywności — białka, tłuszcze, węglowodany, związki mineralne i witaminy — włączają się w przemianę materii. Artykuły żywnościowe dzieli się na grupy zależnie od pochodzenia produktu, składu chemicznego i stopnia przetworzenia; w Polsce stosuje się zwykle podział na 12 grup: mięsne, mleczne, zbożowe, ziemniaki, jaja, masło, inne tłuszcze i oleje, nasiona roślin strączkowych, warzywa i owoce (3 podgrupy) oraz cukier i słodycze; dla celów oświaty zdrowotnej podział ten został uproszczony do 5 grup: zbożowe, mleczne, mięsne i inne dostarczające białka, tłuszcze, oraz warzywa i owoce; wartość odżywcza i energetyczna poszczególnych produktów żywnościowych jest różna. Przemysł spożywczy dysponuje nowoczesną technologią przerobu (np. ekstrakcja, oczyszczanie, odwadnianie, także uzupełnianie substancjami odżywczymi, smakowymi, zapachowymi i in.) oraz utrwalania żywności, dzięki czemu produkty spożywcze uzyskują nowe wartości odżywcze i organoleptyczne oraz przydatność do przechowywania (np. konserwy, mrożonki) i transportu; ponadto otrzymuje się syntetyczne składniki odżywcze, jak aminokwasy, niekiedy witaminy i in., służące do wzbogacania żywności. Kontrola żywności ma na celu zapobieganie wprowadzeniu do obrotu artykułów zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia, także produktów zepsutych, podrobionych, fałszywie oznakowanych. Kodeksy żywnościowe lub ustawy i normy określają jakość i skład produktów dopuszczonych do obrotu oraz metody ich oceny. Zaopatrzenie ludności w żywność stanowi jeden z głównych światowych problemów ekonomicznych i społecznych, będących w centrum uwagi m.in. ONZ, a zwłaszcza Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia