bromatologia
 
Encyklopedia PWN
bromatologia
[gr. brṓma ‘pożywienie’, lógos ‘nauka’],
nauka stosowana zajmująca się badaniem żywności;
badania dotyczą zarówno składu chemicznego żywności, tj. zawartości składników odżywczych i antyodżywczych naturalnych (fityniany, inhibitory trypsyny i in.), jak i zawartości składników obcych (np. pestycydy, metale ciężkie), także obecności mikroorganizmów (bakterie, grzyby), wirusów oraz szkodników żywności; bromatologia zajmuje się również higieną produkcji żywności, przetwórstwa i jej przechowalnictwa oraz obrotu. Współczesna bromatologia obejmuje także badania nowych źródeł żywności, wpływu środowiska na jakość płodów rolnych, monitorowanie poziomu najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, które przechodzą ze środowiska zewnętrznego do żywności. Na podstawie danych toksykologicznych i analitycznych są ustalane dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w żywności, oceniane substancje dodawane do żywności, a także przedmioty mające kontakt z żywnością (np. opakowania, sprzęt, aparatura). W Polsce zagadnieniami z zakresu bromatologii zajmują się m.in. Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Ochrony Roślin, niektóre katedry akademii medycznych i uczelni rolniczych; Polska uczestniczy także w międzynarodowej działalności Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO i WHO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia