bromatologia
 
Encyklopedia PWN
bromatologia
[gr. brṓma ‘pożywienie’, lógos ‘nauka’],
nauka stosowana zajmująca się badaniem żywności;
badania dotyczą zarówno składu chem. żywności, tj. zawartości składników odżywczych i antyodżywczych naturalnych (fityniany, inhibitory trypsyny i in.), jak i zawartości składników obcych (np. pestycydy, metale ciężkie), także obecności mikroorganizmów (bakterie, wirusy, grzyby) oraz szkodników żywności; bromatologia zajmuje się również higieną produkcji żywności, przetwórstwa i jej przechowalnictwa oraz obrotu. Współczesna bromatologia obejmuje także badania nowych źródeł żywności, wpływu środowiska na jakość płodów rolnych, monitorowanie poziomu najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń chem., biol., które przechodzą ze środowiska zewn. do żywności. Na podstawie danych toksykologicznych i analit. są ustalane dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń chem. i biol. w żywności, oceniane substancje dodawane do żywności, a także przedmioty mające kontakt z żywnością (np. opakowania, sprzęt, aparatura). W Polsce zagadnieniami z zakresu bromatologii zajmują się m.in. Państw. Zakład Higieny, Inst. Żywności i Żywienia, Inst. Ochrony Roślin, niektóre katedry akad. med. i uczelni roln.; Polska uczestniczy także w międzynar. działalności Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO i WHO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia