dietetyka
 
Encyklopedia PWN
dietetyka
[łac. < gr.],
nauka obejmująca ogół wiedzy związanej z racjonalnym żywieniem człowieka, a także działalność w tym zakresie;
dietetyka ma ścisły związek z fizjologią człowieka, higieną, biochemią, epidemiologią, patofizjologią, medycyną zapobiegawczą i kliniczną oraz technologią przygotowywania pożywienia. Do gł. kierunków badań należą przede wszystkim: wpływ składników pożywienia na funkcje komórek, narządów, układów oraz całego organizmu; rola żywienia w powstawaniu i profilaktyce chorób, m.in. cywilizacyjnych; współczesna dietetyka jest wykorzystywana w tzw. dietoterapii (żywienie leczn.), często równocześnie z innymi metodami, w leczeniu chorób, np. układu krążenia na tle miażdżycy (eliminowanie z diety produktów bogatych w tłuszcze i cholesterol) lub zapobieganiu chorobom, np. nowotworom jelita grubego (dieta ze znacznym udziałem błonnika). W Polsce problemami dietetycznymi zajmuje się Inst. Żywności i Żywienia w Warszawie, wyznaczony 1988 przez WHO na Centrum Współpracy Świat. Organizacji Zdrowia do Spraw Żywienia; badania z zakresu żywienia prowadzą także zakłady nauk. i kliniki akad. med., oraz od 1977 Inst. Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego przy SGGW. Do osiągnięć praktycznej dietetyki w Polsce należy opracowanie norm żywienia dla poszczególnych grup ludności, monitorowanie spożycia żywności, badanie przemian kwasów tłuszczowych w organizmie, badanie roli żywienia w powstawaniu, profilaktyce i leczeniu miażdżycy i otyłości, opracowanie tabel wartości odżywczych produktów żywnościowych.
Bibliografia
W. KIERST Nauka o żywieniu zdrowego i chorego człowieka, Warszawa 1989;
Dietetyka, red. J. Hasik, Warszawa 1992;
B. CYBULSKA i T. ŁUKASZEWSKA Dietetyka, Warszawa 1998.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia