zegar biologiczny
 
Encyklopedia PWN
zegar biologiczny,
sterowane przez geny, procesy biochemiczne zachodzące w komórkach i wyspecjalizowanych tkankach (zegar nadrzędny), na podstawie których organizm „odmierza” upływający czas; „pomiar” czasu odbywa się ciągle, niezależnie od rytmicznych zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym; główną rolę w synchronizacji zegara biologicznego z warunkami środowiska (dzień–noc; zmiany sezonów, zmiany faz Księżyca) odgrywają białka zegarowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia