chronobiologia
 
Encyklopedia PWN
chronobiologia
[gr. chrónos ‘czas’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
biorytmologia,
dział biologii zajmujący się rytmiką procesów biol. u roślin, zwierząt i ludzi;
bada wszelkiego rodzaju zmiany procesów biol. w czasie oraz mechanizmy sterujące tymi zmianami na poziomie grup organizmów, organizmów, narządów, tkanek i komórek; wyniki chronobiologii znajdują zastosowanie w medycynie, gdzie obok chronofizjologii zajmującej się badaniami podstawowymi rytmów biologicznych są rozwijane: chronopatologia zajmująca się zakłóceniami rytmów biol., chronotoksykologia określająca wpływ substancji toksycznych na biorytmy i chronoterapia podejmująca tematykę przywracania rytmiki procesów w organizmach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia