chronoterapia

Encyklopedia PWN

chronobiologia
[gr. chrónos ‘czas’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
biorytmologia,
dział biologii zajmujący się rytmiką procesów biol. u roślin, zwierząt i ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia