zbiór Cantora
 
Encyklopedia PWN
zbiór Cantora,
mat. zbiór liczb rzeczywistych t należących do odcinka [0, 1] mających postać t = t1/3 + t2/32 + ... + ti/3i + ... , gdzie t1, t2, ... są równe 0 lub 2, np. ;
z.C. można geometrycznie uzyskać następująco: odcinek [0,1] dzieli się na 3 równe części i usuwa część środkową (bez końców); 2 pozostałe odcinki dzieli się na 3 równe części i znów usuwa się z nich części środkową itd.; w granicy uzyskuje się z.C.; zbiór ten jest nieprzeliczalny, choć nie zawiera żadnego odcinka; jego konstrukcję podał 1883 G. Cantor.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia