wyżarzanie
 
Encyklopedia PWN
wyżarzanie,
technol. operacja obróbki cieplnej polegająca na nagrzaniu przedmiotu z metalu lub stopu metali do określonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze i ochłodzeniu z szybkością pozwalającą na utrzymanie struktury w określonym stopniu zbliżonej do stanu równowagi;
wyżarzanie można sklasyfikować wg operacji, podczas których: 1) przemiany alotropowe nie decydują o istocie procesu (wyżarzanie ujednorodniające); 2) nie zachodzą przemiany alotropowe (wyżarzanie rekrystalizujące, wyżarzanie odprężające); 3) zachodzą przemiany alotropowe, decydujące o końcowej strukturze (wyżarzanie: normalizujące, grafityzujące, zupełne, izotermiczne, sferoidyzujące); najczęściej stosuje się wyżarzanie odprężające i rekrystalizujące.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia