wielkiej unifikacji teorie
 
Encyklopedia PWN
wielkiej unifikacji teorie,
fiz. teorie pola, w których jest realizowana unifikacja oddziaływań silnych i elektrosłabych.
Modele kwantowej teorii pola mające opisywać w sposób bardziej fundamentalny niż Model Standardowy wszystkie (oprócz grawitacyjnego) oddziaływania cząstek elementarnych do energii rzędu 1018 GeV, ujmując je w jeden uniwersalny schemat (unifikując); przy osiągalnych obecnie energiach teorie wielkiej unifikacji przechodzą (przez spontaniczne łamanie symetrii) w Model Standardowy; teorie wielkiej unifikacji wykorzystują fakt, że zależne od energii procesu wartości 3 stałych sprzężenia, determinujące w Modelu Standardowym siłę oddziaływań elektrosłabych oraz silnych ekstrapolowane do energii rzędu 1016 GeV, stają się porównywalne; pozwala to na opis wszystkich tych oddziaływań za pomocą tylko jednej stałej sprzężenia; teorie wielkiej unifikacji wyjaśniają kwantowanie ładunku elektrycznego oraz przewidują istnienie nowych cząstek o masach rzędu 1015–16 GeV/c2, przenoszących oddziaływania naruszające zachowanie liczb kwantowych (barionowej i leptonowej) i, w konsekwencji, rozpad protonu ze średnim czasem życia τ p ≈ 1032–34 lat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia