Model Standardowy
 
Encyklopedia PWN
Model Standardowy,
fiz. obecnie podstawowa teoria trzech oddziaływań fundamentalnych, czyli oddziaływań elektromagnetycznych i słabych (opisanych jednolitą teorią oddziaływań elektrosłabych Glashowa–Weinberga–Salama teoria) oraz oddziaływań silnych; w ramach chromodynamiki kwantowej Model Standardowy wraz z teorią grawitacji stanowi obecnie podstawę rozumienia zjawisk na najbardziej fundamentalnym poziomie;
doświadczalnie nie stwierdzono żadnych odstępstw od tej teorii w zakresie energii do kilkuset GeV, ale przy wyższych energiach powinna być zastąpiona przez teorię ogólniejszą (teorie wielkiej unifikacji); Model Standardowy jest kwantową teorią pola z grupą symetrii cechowania (SU(3)×SU(2)×U(1)); opisuje wszystkie (oprócz grawitacji) znane oddziaływania cząstek materii: leptonów oraz kwarków; nośnikami oddziaływań w Modelu Standardowym są dla oddziaływań elektrosłabych fotony i bozony W i Z0, a dla oddziaływań silnych — gluony; bozony W i Z0 były najpierw przewidziane przez Model Standardowy, a potem odkryte w CERN (1983–84); przewidzianą przez Model Standardowy, a ciągle nie odkrytą jest cząstka Higgsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia