Higgsa cząstka
 
Encyklopedia PWN
Higgsa cząstka,
fiz. masywna cząstka o spinie 0, występująca w teoriach ze spontanicznym łamaniem cechowania symetrii;
jest wzbudzeniem pola Higgsa; Model Standardowy, jako teoria ze spontanicznym łamaniem symetrii, również przewiduje istnienie cz.H., która została uznana za zaobserwowaną w IV 2013; eksperymenty w CERN wskazują, że cz.H. ma masę większą niż 110 GeV/c2; obecność pola Higgsa, o niezerowej wartości próżniowej (174 GeV), w Modelu Standardowym tłumaczy fakt, że fermiony (leptony i kwarki) oraz niektóre bozony (W±, Z0) są masywne; w niektórych rozszerzeniach Modelu Standardowego (np. z supersymetrią) istnieje więcej cz.H.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia