weryfikacja
 
Encyklopedia PWN
weryfikacja
[łac.],
sprawdzanie,
metodol. procedura zmierzająca do rozstrzygnięcia czy dane zdanie jest prawdziwe, czy też fałszywe;
w wąskim znaczeniu — konfirmacja, czyli procedura zmierzająca do potwierdzenia prawdziwości danego zdania (w odróżnieniu od falsyfikacji, zmierzającej do obalenia go); w sensie log. weryfikacja danego zdania (twierdzenia, hipotezy) polega na wyprowadzeniu zeń jego log. następstw i badaniu ich prawdziwości; w naukach empirycznych mówi się zwykle o stopniu weryfikacji (potwierdzenia) hipotezy ze względu na przyjęte zdania podstawowe, czyli o jej weryfikacji częściowej, względnej (w odróżnieniu od weryfikacji absolutnej, tj. zupełnej); pewniejsze wyniki poznawcze daje metoda falsyfikacji; pot. sprawdzenie prawdziwości czegoś, stwierdzenie czyichś kwalifikacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia