urazy psychiczne
 
Encyklopedia PWN
urazy psychiczne,
med. różne sytuacje, wydarzenia, bodźce przekraczające możliwości obronne osobowości, przeżywane jako skrajnie trudne, które z powodu nieskuteczności dostępnych jej nieświadomych mechanizmów obronnych oraz wyuczonych sposobów radzenia sobie mogą wyzwalać zaburzenia psychiczne, stanowiące reakcję na ten uraz (zaburzenia reaktywne);
im mniej dojrzała (odporna) osobowość, tym bardziej banalna sytuacja może stać się urazem i uruchomić zaburzenia; są sytuacje urazowe dla prawie każdego (np. katastrofa, śmierć bliskich) i są takie, które stanowią uraz jedynie dla nielicznych (np. sprzeczka rodzinna, zła pogoda); urazem mogą być także sytuacje o pozornie pozytywnym znaczeniu (np. sukces zawodowy, urlop); znaczenie kliniczne mają zarówno jednorazowe urazy psychiczne o różnej sile, jak i przewlekłe urazy psychiczne związane z długotrwałymi obciążeniami zewn. (np. uwięzienie, udział w wojnie, konflikt małżeński); niekiedy przewlekłe sytuacje konfliktowe wynikają z nieskutecznego przezwyciężenia wcześniejszego pierwotnego urazu psychicznego (np. osierocenia), który może się łatwo aktualizować pod wpływem pozornie błahych wtórnych urazów psychicznych (np. filmu o sierotach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia