uraz
 
Encyklopedia PWN
uraz, trauma,
med. każde zadziałanie na organizm zewn. czynnika wywołującego anatomiczne i czynnościowe zmiany miejscowe lub miejscowe i ogólne;
uraz może być ostry lub przewlekły (sumowanie się mikrourazów); czynnik zewn. powodujący uraz może mieć charakter mech. (np. uderzenie, postrzał), termiczny (oparzenie, odmrożenie), chem. (np. zatrucia, oparzenia chem.), elektr. (np. porażenie prądem) lub mieszany, świetlny, akustyczny, urazy mogą powodować także odczucia psychiczne (urazy psychiczne).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia