układ logiczny
 
Encyklopedia PWN
układ logiczny, układ cyfrowy,
układ (zwykle elektroniczny) przetwarzający sygnały dwustanowe — o 2 wyraźnie rozróżnialnych stanach log., odpowiadających 0 i 1; działanie u.l. opisuje się za pomocą funkcji logicznej;
przyjmuje się podział u.l. na kombinacyjne (których stan wyjść zależy tylko od aktualnego stanu ich wejść) oraz sekwencyjne (stan wyjść zależy od stanu elementów pamięciowych układu i stanu wejść); elementy pamięciowe zachowują w postaci skumulowanej informację o tym, co się działo na wejściach układu w przeszłości. Rozróżnia się u.l. sekwencyjne synchroniczne i asynchroniczne. W układach synchronicznych wyróżnia się jeden z sygnałów wejściowych jako sygnał synchronizujący i traktuje go przy projektowaniu jako sygnał taktujący pracę całego układu; wewn. stan układu synchronicznego (jego elementów pamięciowych) zmienia się tylko w chwilach wskazanych przez sygnał taktujący. W układach asynchronicznych nie wyróżnia się żadnego sygnału taktującego, a więc zmiany wewn. stanu automatu odbywają się bezpośrednio pod wpływem zmian sygnałów wejściowych. U.l. mogą być tworzone zarówno z prostych (pojedynczych) elementów log. (takich jak AND, OR i NOT, a także NAND i NOR, stanowiących tzw. zbiory funkcjonalnie pełne, z których pomocą można zrealizować dowolną funkcję log.), jak i bardziej złożonych, np. sumatory, przerzutniki, a nawet będących blokami funkcjonalnymi (np. liczniki, rejestry, multipleksery, demultipleksery, jednostki arytmetyczno-log., pamięci). W praktyce u.l. najczęściej realizuje się używając gotowych wyspecjalizowanych układów scalonych o różnym stopniu scalenia: SSI, MSI, LSI itp. (lutowanych na płytkach drukowanych), lub układów ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuits), będących uniwersalnymi obudowanymi układami scalonymi o strukturze dostosowanej do konkretnego zastosowania. Układy logiczne są często zw. układami cyfrowymi, jako że sygnały przesyłane podczas działania układy logiczne tworzą ciąg impulsów dwupoziomowych oznaczanych cyframi 0 i 1. Układy logiczne są podstawowymi układami techniki cyfrowej, znajdują zastosowanie w budowie komputerów, cyfrowych urządzeń pomiarowych, telekomunik., automatyki przem., telemetrii, rejestracji i przetwarzania danych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia