element logiczny
 
Encyklopedia PWN
element logiczny, bramka, funktor,
element elektroniczny (rzadziej pneumatyczny) służący do budowy układów logicznych.
Realizuje pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości (np. niski lub wysoki poziom napięcia) odpowiadającą 0 lub 1 (algebra Boole’a); wynik operacji logicznej wykonanej na zmiennych logicznych podanych na wejście elementu logicznego, czyli stan jego wyjścia, jest dla danego elementu logicznego ściśle zdefiniowany i zależy wyłącznie od jego stanów wejściowych. Podstawowymi elementami logicznymi, stosowanymi powszechnie w budowie układów logicznych, są elementy realizujące funkcje logiczne: sumy, iloczynu i negacji; bardzo użyteczne w budowie tych układów są również elementy realizujące funkcje: negacji sumy i negacji iloczynu oraz funkcje nietożsamości i tożsamości. Elementy logiczne mogą być wytwarzane w różnych technikach, największy rozwój osiągnęły jednak elektroniczne elementy logiczne budowane w postaci układów scalonych, dawniej pot. zw. bramkami; pneumatyczne elementy są niekiedy stosowane w urządzeniach automatyki przemysłowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia