bramkami

Encyklopedia PWN

bramka, bramka logiczna,
autom. potoczna nazwa → elementu logicznego.
elektron. jedna z elektrod tranzystora unipolarnego, tyrystora lub innego przyrządu półprzewodnikowego (np. kondensatora MOS, przyrządu CCD);
bramka, układ bramkujący,
elektron. układ elektroniczny, służący do selekcji czasowej sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych (np. licznikach);
dolina reglowa w Tatrach Zachodnich, między Pośrednim Wierszykiem z Jasiowymi Turniami a Samkowym Grzbietem i Jatkami;
tranzystor unipolarny z izolowaną bramką, IGFET, ang. Insulated Gate FET,
tranzystor unipolarny wytwarzany zarówno z półprzewodników monokrystal., jak i polikrystal.;
MOS, ang. Metal-Oxide-Semiconductor,
struktura półprzewodnikowa, stanowiąca układ 3 warstw: metalu, tlenku i półprzewodnika, wytwarzana technologią, zw. technologią MOS (będąca odmianą technologii planarnej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia