typograficzne systemy miar
 
Encyklopedia PWN
typograficzne systemy miar,
stosowane w praktyce poligraficznej i wydawniczej układy miar służące do określania stopni pisma drukarskiego oraz wymiarów elementów składu (wierszy, justunku, kolumn, łamów i in.).
Istnieją 2 formalnie obowiązujące t.s.m.: system Didota i American Point System, zw. też w skrócie Pica. Podstawową jednostką systemu Didota jest punkt typograficzny, równy 0,376 mm; jednostkami wtórnymi są: cicero (cycero) równe 12 punktom typograficznym (4,513 mm), oraz kwadrat — 48 punktom typograficznym (18,051 mm). W systemie Pica punkt typograficzny jest równy 0,3514 mm, a jednostka wtórna, pica — równa 12 punktom typograficznym (4,2168 mm). We współcz. typografii komputerowej stosuje się zmodyfikowany system Pica — punkt typograficzny jest równy 1/72 cala (0,3528 mm), a pica — 1/6 cala (4,2333 mm). Typograficzne jednostki miar nie należą do układu SI. W Polsce formalnie obowiązuje system Didota.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia