punkt typograficzny

Encyklopedia PWN

stosowane w praktyce poligraficznej i wydawniczej układy miar służące do określania stopni pisma drukarskiego oraz wymiarów elementów składu (wierszy, justunku, kolumn, łamów i in.).
wielkość znaków pisma drukarskiego, pionowy wymiar pola znaku;
poligr. zwyczajowa nazwa amer. systemu typograficznego — American Point System (typograficzne systemy miar), stosowanego w krajach anglosaskich, oraz jednostki tego systemu odpowiadającej 12 punktom typograficznym (4,2168 mm).
borgis
[niem. < fr.],
stopień pisma równy 9 punktom typograficznym (3,383 mm);
stopień pisma drukarskiego o wielkości 11 punktów typograficznych (4,135 mm).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia