kwadrat

Encyklopedia PWN

kwadrat
[łac.],
mat. czworokąt, którego wszystkie 4 boki są równe oraz wszystkie kąty między bokami są proste;
kwadrat
[łac.],
poligr. stopień pisma drukarskiego i jednostka długości (pochodna w typograficznym sytemie Didota), równe 48 punktom typograf. (18,051 mm);
zespół liczb ustawionych w postaci kwadratowej tablicy, mający tę własność, że sumy liczb stojących w każdym wierszu, kolumnie lub na przekątnych są jednakowe (dla danego k.m.).
log. w logice tradycyjnej (Arystoteles) schemat graficzny obrazujący stosunki log., jakie zachodzą między zdaniami kategorycznymi;
mat. jedna z metod teorii błędów (najczęściej stosowana), służąca do wyznaczania wartości nieznanych wielkości na podstawie wyników pomiarów obciążonych błędami losowymi;
mat. zbiór punktów płaszczyzny będący częścią wspólną zstępującego ciągu zbiorów:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia