system prezydencki
 
Encyklopedia PWN
system prezydencki,
system rządów dążący do realizacji zasady podziału władz w kierunku maksymalnej ich separacji (zwłaszcza w relacji między władzą ustawodawczą a wykonawczą), przy czym różne środki zapewniają, aby rozdział władz nie był zupełny i aby wzajemnie mogły one na siebie oddziaływać;
prezydent pełni jednocześnie funkcję głowy państwa i szefa gabinetu; jest powoływany w wyborach powszechnych; nie może rozwiązać parlamentu, nie odpowiada politycznie przed parlamentem; ministrowie odpowiadają politycznie przed nim; nie musi mieć poparcia deputowanych, ale jest związany ustawami uchwalanymi przez parlament; nie ma z reguły prawa inicjatywy ustawodawczej, może korzystać z weta wobec ustaw; w wielu krajach, w których występuje system prezydencki (m.in. USA, państwa Ameryki Łacińskiej), prezydent ma prawo wydawania rozporządzeń; parlament uchwala budżet państwa, może powoływać komisje śledcze, uczestniczy w nominacjach wyższych urzędników państwowych i określaniu linii polityki zagranicznej państwa; prezydent i ministrowie odpowiadają jedynie karnie za naruszenie konstytucji, zdradę stanu (impeachment).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Roosevelt Franklin Delano, pomnik w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone)fot. A. Rolak/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia