splot funkcji
 
Encyklopedia PWN
splot funkcji,
mat. dla funkcji f i g — funkcja h(x) dana wzorem , oznaczana symbolem fg;
s.f. ma wiele własności analogicznych do zwyczajnego mnożenia funkcji: jest przemienny fg = gf, łączny f ∗ (gh) = (fg) ∗ h i rozdzielny względem dodawania f ∗ (g + h) = fg + fh; przekształcenie Fouriera F (lub przekształcenie Laplace’a) zmienia splot na iloczyn: F(fg) = F(f) · F(g); splot funkcji odgrywa ważną rolę w teorii prawdopodobieństwa (jeśli fg są gęstościami prawdopodobieństwa niezależnych zmiennych losowych XY, to fg jest gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej X + Y), w teorii równań różniczkowych, teorii aproksymacji i in. Istnieją liczne uogólnienia pojęcia splotu funkcji, np. dla funkcji określonych na grupie, dystrybucji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia