socjologiczne teorie państwa i prawa
 
Encyklopedia PWN
socjologiczne teorie państwa i prawa,
grupa teorii, które traktują państwo i prawo jako zjawiska społ. badane metodami hist. i socjol.;
socjologiczne teorie państwa i prawa zajmują się ustalaniem cech państwa i prawa jako zjawisk społ., uwarunkowaniem państwa i prawa w ich genezie i rozwoju przez inne zjawiska społ., społ. działaniem państwa i prawa jako ważnych czynników organizacji, kontroli i instytucjonalizacji życia zbiorowego, a także podejmują zagadnienie świadomego kształtowania instytucji państwowoprawnych jako środków do osiągnięcia przyjętych celów społ.; pod względem filoz.-metodol. i problemowym różnią się one od koncepcji aksjologicznych badających państwo i prawo w relacji do wartości (np. prawo natury), od teorii posługujących się metodą formalno-dogmatyczną (np. normatywizm) oraz od psychologicznych teorii prawa; w nauce prawa są znane inne liczne socjologiczne teorie państwa i prawa, należy do nich zwłaszcza socjol. jurysprudencja R. Pounda, oparta na założeniach funkcjonalizmu oraz amer. realizm prawniczy, a także niektóre teorie skandynawskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia