psychologiczne teorie prawa
 
Encyklopedia PWN
psychologiczne teorie prawa,
teorie w prawoznawstwie rozpatrujące prawo jako zjawisko psychiczne, badane metodami psychol.;
najbardziej przemyślaną i rozbudowaną psychologiczną teorią prawa była teoria L. Petrażyckiego; współcześnie psychologiczne teorie prawa występują w postaci teorii opartych na założeniach psychoanalitycznych (np. realizm prawniczy J. Franka) lub teorii łączących elementy psychologii behawiorystycznej, introspekcyjnej i socjologii (np. realizm skand.); w Polsce, w okresie międzywojennym, oprócz Petrażyckiego psychologiczne teorie prawa reprezentował jego uczeń J. Lande.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia