skarga
 
Encyklopedia PWN
w postępowaniu adm. odwołanie od decyzji adm. wyd. w II instancji przez organ adm. i za jego pośrednictwem do wojew. sądu adm.; skarga konstytucyjna, szczególny środek prawny przysługujący osobie fiz., pozwalający jej na zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć organów państwowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia